U skladu s odredbama čl. 64. Zakona o zaštiti na radu zabranjeno je uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije i tijekom rada te njihovo unošenje u radne prostorije. Ako je zaposlenik na radnome mjestu pod utjecajem opojnih sredstava, poslodavac je dužan privremeno ga udaljiti s radnog mjesta kako bi se provelo utvrđivanje je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

Utvrđivanje se obavlja alkometrom ili drugim odgovarajućim načinom, a ako radnik odbije pristupiti provjeri, smatra se da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. Isto tako i ako radnik u takvim slučajevima odbije napustiti mjesto rada, udaljenje će, po pozivu poslodavca, omogućiti mjerodavna redarstvena služba.

Sljedeće su obveze i prava poslodavca vezane uz zabranu konzumacije opojnih sredstava:

  • sprečavanje uzimanja alkoholnih pića tijekom rada i provedba zabrane njihova unošenja u radne prostorije
  • obavješćivanje i osposobljavanje radnika o štetnosti sredstava ovisnosti i njihovu utjecaju na radnu sposobnost
  • izrada i provedba programa prevencije ovisnosti na radnome mjestu, u skladu s utvrđenim potrebama
  • uređivanje protokola suradnje i postupanja poslodavca ili njegova ovlaštenika, stručnjaka za zaštitu na radu, djelatnika službe medicine rada, povjerenika radnika za zaštitu na radu, a zbog provedbe mjera sprečavanja zlouporabe sredstava ovisnosti
  • uređivanje postupka provjere radi utvrđivanja je li radnik pod utjecajem opojnih sredstava,

Ako poslodavac zapošljava više od 20 radnika, obvezan je u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu, koja će uključivati i postupak provjere utvrđivanja je li radnik pod utjecajem opojnih sredstava. Osnovna je obveza i dužnost poslodavca udaljavanje radnika pod utjecajem opojnih sredstava s radnog mjesta jer on zbog smanjenog osjećaja za opasnost predstavlja prijetnju sigurnosti drugim radnicima.

Osim toga poslodavac ima mogućnost, prema odredbama čl. 108. Zakona o radu, otkazivanja ugovora o radu takvom radniku zbog teže povrede obveza iz radnog odnosa, u što se ubraja dolazak na posao pod utjecajem sredstava ovisnosti, odnosno njihovo uzimanje na radnome mjestu.

BUDI ODGOVORAN, BUDI UMJEREN

Stranica konzumirajodgovorno.hr sadrži informacije o važnosti odgovorne i umjerene konzumacije alkoholnih pića. Web stranicu je pokrenula HUP Koordinacija proizvođača, trgovaca i distributera jakih alkoholnih pića, s ciljem povećanja dostupnosti korisnih informacija i praktičnih savjeta o umjerenoj i odgovornoj konzumaciji alkohola, kako biste mogli konzumirati alkohol na siguran i odgovoran način. Stranica konzumirajodgovorno.hr promovira odgovornu konzumaciju alkohola u Hrvatskoj i podržava globalnu strategiju Svjetske zdravstvene organizacije, s ciljem smanjenja štetne konzumacije alkohola. Posjetite i druge europske web stranice koje promiču odgovorno konzumiranje alkohola na http://www.responsibledrinking.eu/

.